Agenda

Op 7 maart 2018 hebben we in Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord een bijzondere avond georganiseerd, met als thema 

Bijzondere ontmoetingen:

Verhalen Van Ver! 

We delen onze eigen verhalen van ontmoetingen die een grote impact hebben gehad op keuzes in ons leven. Daarnaast vertelt wereldfietser Frank van Rijn nog een aantal prachtige verhalen over zijn fietstocht door de voor ons onbekende landen zoals Turkmenistan, ....  

We starten de avond om 20.00 (inloop vanaf 19.30) en eindigen om 22.00. De entree is 10 euro (inclusief 1 consumptie). De opbrengst van de lezing komt volledig ten goede aan onze projecten. 

Tot dan! 

Marije, Doede, Arjen & Frans. 

Oliebollenverkoop 

Op 3 februari jl hebben we weer onze jaarlijkse oliebollenverkoop gehouden in de COOP in Vledder. Naast het onder de aandacht brengen van onze stichting en wat we doen, hebben we met de verkoop van vers gebakken olieobollen en appelbeignets en met de donaties een mooi bedrag opgehaald van 350,- euro