de stichting

Achtergrond

We zijn een stichting die van oorsprong in 1983  vanuit persoonlijke banden met Uganda is opgezet.

 

Philip Boot en zijn vrouw Nelleke Boot hebben in de begin jaren '70 in Uganda in twee ziekenhuizen gewerkt. Marije Boot ging al als kleine baby mee. In Mutolere is ook hun zoon Sander geboren. Na terugkomst in Nederland, zijn er vriendschappen blijven bestaan, die nu door de volgende generatie worden doorgezet. Dat maakt dat we als Stichting ook betrouwbare en langdurige contacten hebben kunnen opzetten.

Oorspronkelijk was het doel vooral om goederen voor lokale ziekenhuizen en scholen te versturen. Later is de focus verlegd naar financiële ondersteuning van de bouw van slaapzalen, klaslokalen, toiletten voor verschillende scholen in Kisoro district, Zuid-Westen van Uganda.  

In 2005 is naam veranderd in Vledder Helpt. Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuw bestuur aangetreden dat ook een nieuwe focus en energie wil geven aan de doelen van de stichting.

Samenstelling

Marije Boot / voorzitter

Met de paplepel is haar de smaak en de geur van Uganda ingegoten. En dat gevoel heeft ze nooit meer losgelaten. In 2006 heeft ze gedurende een sabbatical les gegeven op een aantal scholen in Mutolere en is de wens om meer te betekenen voor jongeren aangewakkerd. Nu geeft ze al een aantal jaren trainingen aan jongeren, met veel plezier! 

Frans de Vries / penningmeester

Frans is nog nooit in Uganda geweest, maar is vanuit zijn bereidheid om de goede zaak te steunen, iemand op wie veel mensen mogen rekenen. Zo ook wij: zijn netwerk in de gemeente Westerveld is groot en daar profiteren we met elkaar ook van! 

Arjen Mol / secretaris

Arjen is ondernemend. En wil de wereld ook een beetje ondernemender maken. Op zoek naar mogelijkheden, het versterken van je eigen kwaliteiten en deze ook inzetten. Dat doet hij vanuit zijn eigen adviesbureau, maar dus ook met veel passie voor de Stichting Vledder Helpt!

Doede Simonides / lid

Doede is ondernemer. Supermarktondernemer. En vanuit zijn grote gedrevenheid om nieuwe dingen op te pakken, slim te kijken en lef om stappen te nemen is hij een groot inspirator gebleken voor Ugandese jongeren. Gewoon door te vertellen wat hij doet. 

mail ons op: info@vledderhelpt.nl

Helpende handen

We zijn altijd op zoek naar mensen die een ons een handje kunnen helpen bij het volgende:

 /   ondersteuning bij acties zoals oliebollenverkoop en lezingen 

/    schrijven van artikelen voor onze website en (lokale) media

/    ophangen van posters / aankondigingen in de gemeente Westerveld

/    ambassadeurs voor de stichting door waar passend ons verhaal uit te    dragen! 

Als jij iets bij wilt dragen, mail dan naar info@vledderhelpt.nl of neem contact op met een van de bestuursleden! 

Praktische informatie

We doen het werk als bestuurders zonder financiële compensatie. Voor het werk als trainers/facilitators van de trainingen die we geven, worden we via andere wegen financieel gecompenseerd voor de onkosten die we maken.

We kunnen ons werk doen vanuit donaties van supporters.

Dat gebeurt in verschillende vormen:

 

/ We hebben een aantal ondernemers die een deel van hun omzet doneren

 

/ We hebben een aantal mensen die als Vrienden van Vledder Helpt jaarlijks een bijdrage van €50,- of meer doneren

/ We organiseren jaarlijks een aantal activiteiten waarmee we geld ophalen (Zie ons overzicht van activiteiten)

/ We hebben jaarlijks ook giften van particulieren of bedrijven die ons gedachtegoed ondersteunen

 

/ Alle deelnemers aan de training betalen ook een kleine bijdrage voor hun trainingen.

We hebben het geld nodig om de volgende dingen uit te voeren:

/ Accommodatie voor de deelnemers van de training inclusief eten en drinken. De trainers betalen hun eigen accommodatie. 

/ Materialen voor de trainingen (papier, pennen, boeken, schriften)

/ Onkosten voor de website en materialen acties.

/ De kosten voor het gebruik van de Rabobank worden door de bank zelf gedragen. Ook is de website door MediaSoep kosteloos vormgegeven.

Koptekst 2

 

Jaarrekening

Als stichting zijn we niet alleen verplicht, maar vinden we het ook belangrijk om inzicht te geven in de wijze waarop we onze gelden besteden. Onze jaarrekening wordt ook door een accountant gecontroleerd en geaccordeerd. Hieronder zijn de jaarrekening en de accordering in te zien.  De stichting heeft een ANBI keurmerk. Het ANBI-nummer (RSIN /fiscaal) is 8162.33.548.